PERSONVERNSOPPLYSNINGER


HVA VI SAMLER INN OG HVORFORFor at byrået skal kunne hjelpe pårørende best mulig,

har vi behov for informasjon som:


  • Navn for både ansvarlig og avdøde
  • Kontakt informasjon
  • Personnummer
  • Personrelasjon til mulig flere som stod avdøde nær.


Dette trenger vi for å kunne videreformidle om dødsmelding,

og utfylle diverse skjema som blant annet tingrett, seremonisted, NAV osv. har behov for.


Informasjonen listet opp er ikke definert som sensitiv i GDPR.
HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE?


Etter vår tjeneste er fullført, beholder vi kun nødvendig kontaktinformasjon til ansvarlige rundt gravferden. Informasjonen vi beholder vil kun være tilgjengelig for byrået, og kan slettes om ønsket. 

For spørsmål kontakt oss på post@philipas.no