PRISOVERSIKT


Last ned en pdf versjon av vår prisliste her

Mva er inkludert i de beløp som er momsbelagt.

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.
og myndighetenes krav i §16, Prisoversikt for gravferd.

Generell informasjon om priser:
En gravferd består av mange elementer og det kan være krevende å få full oversikt.

Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i planleggingen og etter gjennomgang med en av våre gravferdskonsulenter får pårørende et komplett prisoverslag.

Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

GRAVFERDSSTØTTE

Vi bistår også søknader til NAV

om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 25.083,-
og evt. transportstøtte på over
20 km fra bopelladresse mot egenandel.

HONORARER

Gjeldende lov om merverdiavgift pålegger oss å dele honorarene i tre forskjellige poster.

Avgiftsberegningen er komplisert.
Vi har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområdet. Omsetning innenfor avgiftsområdet har også forskjellige satser.

Det inkluderer administrasjon og tilrettelegging herunder kontakt med pårørende og nødvendige meldinger og kontakt med det offentlige.

Bruk av telefon, porto, og administrative rekvisitter inngår også. Fordeling av størrelsen på honorarene er tilpasset lovverket og godkjent av revisor.

KOMMUNALE
AVGIFTER

I henhold til prislisten hos kirkevergen. For boende innad egen kommune er en gravplass gratis de første 20 år.

Hvis det ønskes reservert/festet en ledig plass ved siden av, vises det til Kirkevergens prisliste.