SEREMONIEN


Det er viktig at høytideligheten lever opp til pårørenes ønsker og forventninger.
Det er nærmeste pårørende som bestemmer hvilken type seremoni som best ivaretar den avdødes trosretning eller livssyn. De fleste velger å følge avdødes egne ønsker men juridisk sett er det familien som bestemmer. Her kan du lese litt om de forskjellige alternativene.


Kirkelig seremoni


De aller fleste i dag velger en kristen gravferd. En kirkelig gravferd består av en rekke faste ledd som har faste rammer som kalles liturgi, som består av salmer, minneord om den avdøde, en kort tale ved presten med utgangspunkt i tekster om livet og døden, og herrens bønn (vår far). En begravelse og bisettelse åpnes likt.
En begravelsesseremoni avsluttes ute ved graven, der kisten senkes ned. I en bisettelse blir kisten kremert


Kirken.no

Livssynsåpen seremoni


En livssynsåpen seremoni kan inneholde uttrykk fra ulike tradisjoner, kulturer og religioner. Den er åpen i forhold til tros- og livssyn. Ingen fastsatt liturgi er bestemt. De etterlatte står helt fritt til selv å bestemme innhold og form, og kan velge å ta inn religiøse innslag eller ikke. De avgjør selv hva de ønsker å ha av taler, musikk, tekster, dikt og hvem som leder seremonien

Muslimsk begravelse


Når en muslim er gått bort, er det mange gravferdsritualer som skal følges i henhold til muslimsk tradisjon. Familien og en imam har viktige roller i etterkant av dødsfallet og tar seg av vaskeseremonien, omsvøp og andre ritualer som skal gjennomføres før selve begravelsen. Begravelsesbyrået bistår med praktisk tilrettelegging og transport. Alle kommuner skal ha gravplass for muslimer hvor gravene er riktig orientert mot Mekka.

Andre trossamfunn og livssyn


Begravelsesritualene varierer fra ulike religioner og trossamfunn. Dersom avdøde var medlem i et trossamfunn, er det ofte naturlig å arrangere begravelsesseremonien i deres regi. Planlegging og gjennomføring av seremonien skjer i nært samarbeid med de ansvarlige i det aktuelle trossamfunnet eller religionen. Vi bistår med gravferd i regi av alle tros- og livssynssamfunn.